Politika diskrétnosti

Politika diskrétnosti

Správa osobních údajů

Vlastník https://procity-spl.cz shromažďuje osobní údaje o uživateli pouze pro účely určitých služeb nabízených https://procity-spl.cz. Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí faktů, zvláště pak, když je sám zadává. Poté je uživatel informován, zda má povinnost tyto informace https://procity-spl.cz poskytnout či nikoli.

Žádné osobní údaje uživatele https://procity-spl.cz nejsou bez vědomí uživatele zveřejněny, změněny, převedeny, postoupeny nebo prodány na jakémkoli nosiči třetím stranám.

Každý uživatel má právo na přístup k osobním údajům, opravu, vymazání a námitku vůči zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Pro uplatnění práva musí uživatel kontaktovat vlastníka https://procity-spl.cz podáním písemné a podepsané žádosti na SPL – DPO, Laure JEAN - CD 113, allées des lauriers, 78630 ORGEVAL, Francie, spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu a uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Soubory cookie

„Cookie“ je malý soubor informací odeslaný do prohlížeče uživatele a uložený v koncovém zařízení uživatele (např.: počítač, smartphone). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény uživatele, poskytovatel internetových služeb uživatele, operační systém uživatele a také datum a čas přístupu. Soubory cookie nevedou v žádném případě k riziku poškození koncového zařízení uživatele.

https://procity-spl.cz může zpracovávat informace uživatele ohledně jeho návštěvy stránek, jako jsou prohlížené stránky, provedená vyhledávání. Tato informace umožňuje https://procity-spl.cz zlepšovat obsah internetových stránek a navigaci uživatele.

Uživatel je informován, že se během návštěv stránek https://procity-spl.cz může jeden nebo více souborů cookie automaticky nainstalovat do jeho počítače. Uživatel může svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby se mohl rozhodnout, zda je chce přijmout či nikoli.

Rozhodné právo a ustanovení příslušnosti

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním internetových stránek https://procity-spl.cz podléhá francouzskému právu. S výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje, je výlučná příslušnost udělena příslušným soudům ve Versailles.